Tuesday, November 4, 2008

õpetaja,vanim,vaimne,väärikas,kunst,matemaatika,eestikeel,kehaline,